முதியோர் தினம்

முதியோர் தினத்தை முன்னிட்டு அவர்களுக்கான விழையாட்டுப்போட்டிகள் மாதா கோவில் வளாகத்தில் வைத்து கடந்த வாரம் நடைபெற்றது.

மேலும் படங்களைப்பார்க்க இங்கே அமுக்கவும்

Filed Under: Vadavai News

avatar About the Author:

RSSComments (2)

Leave a Reply | Trackback URL

  1. avatar Roosvelt says:

    I am very happy to see this..

    Thanks to Don Bosco Boys

  2. avatar Gerald Leslie Jones says:

    It is indeed an excellent initiative. Good work guys